LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

4 tháng 5, 2021
PGS.TS. Đặng Văn Hà, Viện trưởng Viện kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị, trả lời phỏng vấn Ban thời sự Đài truyền hình Quốc hội về Thực trạng phát triển Lâm nghiệp đô thị ở Việt Nam và giải pháp,...

http://quochoitv.vn/Videos/viet-nam-va-the-gioi/2021/5/lam-nghiep-do-thi-thuc-trang-va-giai-phap/553031

Nguồn: http://quochoitv.vn/Videos/viet-nam-va-the-gioi/2021/5/lam-nghiep-do-thi-thuc-trang-va-giai-phap/553031


Chia sẻ

TIN TỨC CẬP NHẬT