TS. CHU MẠNH HÙNG 6 tháng 10, 2021

Chức vụ: Giảng viên Chuyên môn: Lâm nghiệp đô thị; Trồng rừng phòng hộ và lục hoá khu dân cư; Trồng rừng, chọn giống và nhân giống. Email: hungcm@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
TS. TRẦN ĐỨC THIỆN 6 tháng 10, 2021

Chức vụ: Trưởng Bộ môn - Giảng viên Chuyên môn: Kiến trúc cảnh quan, Quy hoạch và Thiết kế đô thị Email: thientd@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
PGS.TS. ĐẶNG VĂN HÀ 23 tháng 7, 2020

Chức vụ: Viện trưởng - Giảng viên - Chuyên môn: Khoa học Vườn cảnh và Thực vật Lâm viên - Email: hadv@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
PGS.TS. NGUYỄN THỊ YẾN 23 tháng 7, 2020

Chức vụ: Trưởng phòng ; Chủ nhiệm Bộ môn - Giảng viên - Chuyên môn: Xây dựng phong cảnh vườn; Trồng rừng, chọn giống và nhân giống - Email: haiyenvfu2009@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. ĐỖ VĂN DŨNG 23 tháng 7, 2020

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn - Giảng viên - Chuyên môn: Hội họa - Email: dungdobmmt@ gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN GIA HỒNG ĐỨC 23 tháng 7, 2020

Giảng viên - Chuyên môn: Hội họa - Email: ducnguyen.art75@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG 23 tháng 7, 2020

Giảng viên - Chuyên môn: Thiết kế mỹ thuật công nghiệp - Email: bichphuongvfu@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. LẠI THỊ THU HÀ 23 tháng 7, 2020

Giảng viên - chuyên môn: Hạ tầng kỹ thuật - Email: hanhimkt@gmail.com

Đọc tiếp
KS. NGUYỄN THU TRANG 23 tháng 7, 2020

Giảng viên - Chuyên môn: Lâm nghiệp đô thị - Email: trangvfu.dt@gmail.com

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 19 kết quả.
của 2