Bộ môn Kiến trúc cảnh quan 9 tháng 1, 2019

Bộ môn Kiến trúc cảnh quan được nhà trường và Viện kiến trúc cảnh quan và nội thất giao nhiệm vụ quản lý và đào tạo chuyên môn ngành Kiến trúc cảnh quan; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các...

Đọc tiếp