Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị tham gia đoàn Hội đàm và Ký bản ghi nhớ với Quỹ phát triển cảnh quan môi trường Hàn Quốc

8 tháng 12, 2023
Ngày 7/12/2023, PGS.TS. Đặng Văn Hà - Viện Trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị đã tham gia cùng Đoàn lãnh đạo của Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Hội đàm và Ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban lãnh đạo Quỹ phát triển cảnh quan môi trường Hàn Quốc, các doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển cảnh quan và môi trường. Trong buổi hội đàm hai bên đã thống nhất hợp tác đào tạo nhân sự, trao đổi và cung cấp nhân sự cho các công ty cảnh quan Hàn Quốc. Viện kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị đã và đang đào tạo rất nhiều nhân lực cho lĩnh vực này và đây là cơ hội để các đơn vị, tổ chức phía Việt Nam hợp tác, phát huy được năng lực của mình với các doanh nghiệp và đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực phát triển cảnh quan môi trường.

Chi tiết xem tại đây

(Nguồn: tapchivietnamhuongsac.vn)


Chia sẻ