Cây xanh đô thị tại Việt Nam đang thiếu nguồn nhân lực trình độ cao

15 tháng 4, 2023
Những năm gần đây, đô thị hoá ở Việt Nam đã diễn ra với một tốc độ khá nhanh. Và trong một tổng thể chung của các đô thị thì yếu tố cây xanh là không thể thiếu.

Cây xanh đô thị tại Việt Nam đang thiếu nguồn nhân lực trình độ cao (viettimes.vn)

Nguồn: viettimes.vn


Chia sẻ