HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP CỦA NGÀNH LÂM NGHIỆP ĐÔ THỊ

12 tháng 3, 2018

Thực hiện theo kế hoạch đào tạo của nhà trường, các sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị được cử đi thực tập nghề nghiệp tại các địa điểm có các yếu tố sinh thái đa dạng, thực vật phong phú đáp ứng được các yêu cầu về nội dung môn học thuộc ngành nghề.

            Mục tiêu của các đợt thực tập là củng cố kiến thức lý thuyết các môn học chuyên ngành và bổ sung kiến thức thực tế và tay nghề cho sinh viên thông qua các hoạt động tham quan các khu du lịch sinh thái và tham gia các hoạt động sản xuất tại các công ty và nhà vườn. Bên cạnh đó, từ các hoạt động thực tế sinh viên đã rèn luyện được kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết công việc. Qua các đợt thực tập, nhận thấy rõ sự tiến bộ của sinh viên về chuyên môn, kỹ năng nghề và hứng thú nghề nghiệp.

Một số hình ảnh về đợt thực tập

Thực tập Sinh thái cảnh quan và Thực vật đô thị tại Sapa – Lào Cai

Thực tập tại Vườn ươm – Trường Đại học Lâm nghiệp


Chia sẻ