Nên và không nên trồng loại cây nào trong trường học ?

1 tháng 6, 2020
Sân trường không thể thiếu cây xanh và cũng không thể cấm tuyệt đối học trò ngồi dưới tán cây. Thế nên ngoài việc kiểm tra thường xuyên, chăm sóc cây cũng cần phải xác định những loại cây nào nên trồng trong khuôn viên trường học.

https://thanhnien.vn/giao-duc/nen-va-khong-nen-trong-loai-cay-nao-trong-truong-hoc-1229932.html

Nguồn:thanhnien.vn 


Chia sẻ