Thư mời

2 tháng 11, 2019
Trân trọng Kính mời các thế hệ Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên và Học viên cao học đã và đang công tác tại Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị, Trường ĐHLN tới tham dự buổi họp mặt nhân dịp Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Lâm nghiệp (1964 - 2019)


Chia sẻ