PGS.TS. ĐẶNG VĂN HÀ 23 tháng 7, 2020

Chức vụ: Viện trưởng - Giảng viên - Chuyên môn: Khoa học Vườn cảnh và Thực vật Lâm viên - Email: hadv@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
TS. PHẠM HOÀNG PHI 23 tháng 7, 2020

Chức vụ: Phó Viện Trưởng - Giảng viên - Chuyên môn: Ngành Kiến trúc cảnh quan - Email: hoangphivfu@gmail.com

Đọc tiếp
PGS.TS. NGUYỄN THỊ YẾN 23 tháng 7, 2020

Chức vụ: Trưởng phòng ; Chủ nhiệm Bộ môn - Giảng viên - Chuyên môn: Xây dựng phong cảnh vườn; Trồng rừng, chọn giống và nhân giống - Email: haiyenvfu2009@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. ĐỖ VĂN DŨNG 23 tháng 7, 2020

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn - Giảng viên - Chuyên môn: Hội họa - Email: dungdobmmt@ gmail.com

Đọc tiếp
ThS. NGUYỄN GIA HỒNG ĐỨC 23 tháng 7, 2020

Giảng viên - Chuyên môn: Hội họa - Email: ducnguyen.art75@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. PHẠM THỊ BÍCH PHƯỢNG 23 tháng 7, 2020

Giảng viên - Chuyên môn: Thiết kế mỹ thuật công nghiệp - Email: bichphuongvfu@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. TẠ THỊ THU HÀ 23 tháng 7, 2020

Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn Viện - Giảng viên - Chuyên môn: Lâm học - Email: lehakem@gmail.com

Đọc tiếp
ThS. LẠI THỊ THU HÀ 23 tháng 7, 2020

Giảng viên - chuyên môn: Hạ tầng kỹ thuật - Email: hanhimkt@gmail.com

Đọc tiếp
KS. NGUYỄN THU TRANG 23 tháng 7, 2020

Giảng viên - Chuyên môn: Lâm nghiệp đô thị - Email: trangvfu.dt@gmail.com

Đọc tiếp
KS. TRẦN THỊ THU HÒA 23 tháng 7, 2020

Giảng viên - Chuyên môn: Lâm nghiệp đô thị - Email: hoatran.vfu@gmail.com

Đọc tiếp
Hiển thị 1 - 10 of 21 kết quả.
của 3