PGS.TS. Đặng Văn Hà trả lời Tuần báo của tuổi trẻ về vấn đề chọn cây đô thị ở Việt Nam: "lý tưởng và thực tế chưa khớp được"

21 tháng 4, 2023
Ngoài những vấn đề kỹ thuật, cây xanh còn mang những giá trị về văn hóa, đặc sắc cảnh quan của mỗi đô thị. Nhưng khi xem "danh mục các loài cây xanh khuyến khích trồng trong đô thị" của một số địa phương, tôi thấy các thành phố cứ na ná nhau. Có xu hướng "đô thị nhỏ học theo đô thị lớn", nhưng chẳng biết là đô thị lớn trồng thế có đúng hay không.

Chọn cây đô thị ở Việt Nam: "lý tưởng và thực tế chưa khớp được" - Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn)

Nguồn: cuoituan.tuoitre.vn


Chia sẻ