VIỆN KIẾN TRÚC CẢNH QUAN VÀ CÂY XANH ĐÔ THỊ TRAO ĐỔI VỀ XÂY DỰNG VƯỜN THỰC VẬT ĐÔ THỊ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÂY CẢNH QUAN GẮN VỚI VĂN HOÁ BẢN ĐỊA

4 tháng 6, 2022

Ngày 02/6/2022 Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị đã tiếp và làm việc với GS.TS. Giáo sư Tiến sĩ Leonid V. Averyanov đến từ Liên bang Nga về Xây dựng vườn thực vật đô thị và Nghiên cứu phát triển cây cảnh quan gắn với văn hoá bản địa. GS.TS. Leonid V. Averyanov là một trong những chuyên gia đầu ngành trên thế giới nghiên cứu về lĩnh vực thực vật học. Ông cùng nhóm nghiên cứu đã khảo sát và nghiên cứu định danh cho hơn 400 loài thực vật mới trên thế giới; công bố hơn 500 bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín trên thế giới về lĩnh vực thực vật học. GS.TS. Leonid V. Averyanov cũng đã hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh tiến sĩ Việt Nam bảo vệ thành công luận án tiến sĩ trong lĩnh vực thực vật học, sau khi tốt nghiệp trở về nước đã có nhiều đóng góp trong nghiên cứu khoa học.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về những vấn đề mới liên quan đến Xây dựng vườn thực vật đô thị, Nghiên cứu phát triển cây cảnh quan gắn với văn hoá bản địa và thích ứng biến đổi khí hậu. Đồng thời, xác định một số định hướng hợp tác nghiên cứu trong thời gian tới thuộc về thế mạnh hai bên cùng quan tâm.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC

  1. GS.TS. Giáo sư, Tiến sĩ Leonid V. Averyanov và PGS.TS. Đặng Văn Hà
  2. trao đổi lĩnh vực chuyên môn hai bên cùng quan tâm

GS.TS. Giáo sư, Tiến sĩ Leonid V. Averyanov chụp ảnh lưu niệm tại Viện KTCQ&CXĐT

 


Chia sẻ