Một số ý kiến của PGS.TS. Đặng Văn Hà về việc gông, chống làm ảnh hưởng đến sự phát triển cuả cây đô thị.

9 tháng 4, 2023
Cây mới trồng trong 2 - 3 năm đầu phải chống đỡ, đeo gông để tránh va chạm cơ giới, gãy đổ vì bộ rễ chưa phát triển. Sau một thời gian trồng phải thường xuyên kiểm tra, nới lỏng gông để cây phát triển ổn định. Nếu không nới kịp thời khiến vỏ cây bên trong gông bị chết dẫn đến việc sâu bệnh tấn công khiến cây gãy đổ.

https://dantri.com.vn/xa-hoi/nhieu-cay-xanh-o-ha-noi-van-bi-siet-co-20230406025836775.htm

Nguồn:https://dantri.com.vn 


Chia sẻ