Đề tài nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị năm 2022, đạt giải nhất cấp Trường

9 tháng 6, 2022

Hoạt động NCKH sinh viên được xác định là một trong những hoạt động thường xuyên và là nhiệm vụ trọng tâm của Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị trong công tác đào tạo. Thông qua việc tham gia các hoạt động NCKH và các cuộc thi thiết kế, giúp sinh viên củng cố, gắn kết giữa kiến thức học tập trên lớp với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng và tác phong khoa học trong quá trình học tập. Theo báo cáo của Hội nghị tổng kết hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, năm học 2021-2022, toàn Trường ĐHLN đã có 49 đề tài NCKH sinh viên hoàn thành đợt 1, trong đó Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị có 03 đề tài (hoàn thành 100%) và đã có 01 đề tài đạt giải nhất cấp Trường (nhóm sinh viên NCKH do PGS.TS. Đặng Văn Hà, PGS.TS. Vũ Quang Nam đồng hướng dẫn). Đồng thời, đề tài đạt giải nhất lần nay, đã được Hội đồng Khoa học Trường Đại học Lâm nghiệp chọn gửi dự thi ở cấp cao hơn. Nhóm sinh viên có đề tài NCKH đạt giải nhất năm 2022, gồm: Nguyễn Trọng Cường – K63LNĐT; Lê Văn Quân – K63LNĐT; Hà Công Chiến – K65KTCQ; Trần Văn Xuân – K63CNSH. Đề tài nghiên cứu, đã có 02 bài báo được duyệt đăng trên các Tạp chí Khoa học uy tín ở trong nước như: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

Nhóm sinh viên NCKH đạt giải nhất nhận Giấy khen của Trường ĐHLN

Các Thầy, Cô hướng dẫn các nhóm sinh viên NCKH đạt giải cao nhận giấy khen của Trường ĐHLN

Các nhóm sinh viên đạt giải NCKH năm học 2021-2022 chụp ảnh lưu niệm cùng các Thầy, Cô tại Hội nghị

 


Chia sẻ